Menu

Text/HTML

اطلاعیه

اطلاعیه پیرامون موضوع پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد / رساله دکتری در ارتباط با کشور ایران

 

چنانچه موضوع پایان‌نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و یا رساله دانشجویان مقطع دکتری شاغل به تحصیل در خارج از کشور مربوط به نیازهای داخل باشد، براساس بند 1 ماده 8 ضوابط و مقررات ارزشیابی مدارک تحصیلی بعد از ژانویه 2009 و بند 2 ماده 7 آیین‌‏نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه‌های خارج از کشور بعد از سپتامبر 2013، داشتن استاد راهنمای دوم از ابتدای تحصیل از میان اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه‏‌های ایران برای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی این دسته از دانش‌آموختگان الزامی است.

شایان ذکر است که تعیین استاد راهنما و همچنین صدور گواهی لازم در این خصوص از سوی معاونت آموزشی دانشگاه / دانشکده (طی نامه رسمی در سربرگ دانشگاه)، باید مطابق با شرایط ذیل و تکمیل فرم مربوطه انجام پذیرد:

1ـ استاد راهنمای داخلی باید از اساتیدی انتخاب شود که در دانشگاه‏‌های داخل کشور مجاز به داشتن دانشجوی دکتری می‌‏باشند.

2ـ استاد راهنمای داخلی باید از ابتدای تحصیل متقاضی و با تأیید(ممهور به مهر) معاونت آموزشی دانشگاه / دانشکده ذیربط تعیین گردد.

3ـ پرداخت هزینه‏های مربوط (به تشخیص دانشگاه) به عهده دانشجو است.