Menu

Text/HTML

دوره‌هاي‌ تحصيلي‌ در هند


1.    Diploma: این دوره تحصیلی همسان با دوره کاردانی یا فوق دیپلم ایران است. این مقطع در صورتی که فرد متقاضی کلاس دهم را با موفقیت به پایان رسانده باشد، شامل یک دوره سه ساله می شود و در صورتی که فرد متقاضی موفق به پایان دوره پیش دانشگاهی شده باشد، این دوره دوساله خواهد بود. این دوره تحصیلی در پلی تکنیک ها و برخی دانشکده های مهندسی تدریس می شود.
2.    Bachelor: مقطع لیسانس یا کارشناسی پس از اخذ مدرک پیش دانشگاهی؛ که شامل‌ دوره ای سه‌ تا پنج‌ ساله‌ تحصيلی در رشته‌هاي‌ مختلف علوم‌ انسانی و علوم پایه، مهندسي و پزشکی است و در دانشگاه ها و دانشکده های وابسته به دانشگاه ها، موسسه ها و انستیتوهای معتبر تدریس می شود.
3.     Master: مقطع فوق لیسانی یا کارشناسی ارشد که پس از پایان دوره کارشناسی آغاز می شود و شامل‌ یک دوره دو تا سه‌ ساله‌ تحصيلی است که به صورت آموزشی و پژوهشی در رشته های گوناگون در دانشگاه ها و دانشکده های وابسته به دانشگاه ها، موسسه ها و انستیتوهای معتبر تدریس می شود.
4.    M. Phil: رشته ای بعد از مقطع کارشناسی ارشد و قبل از دکترا که دوره آن دو ترم حضور در کلاس درس، گذراندن واحد های درسی و یک ترم نوشتن پایان نامه است. این رشته بیشتر برای دانشجویان هندی اجباری است، اما در بسیاری از دانشگاههای هند دانشجویان خارجی می توانند بدون نیاز به ثبت نام در این رشته مستقیماً در مقطع دکترا ثبت نام کنند
5.    Ph. D: این دوره که در بعضی از دانشگا ها و برخی رشته ها به طور معمول بعد از مقطع پیش دکترا و در بعضی دیگر از دانشگاه ها بلافاصله بعد از مقطع کارشناسی ارشد آغاز می شود شامل یک دوره دو تا پنج ساله می شود که در بسیاری دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی همراه با دو ترم حضور در کلاس درس و گذراندن واحد های لازم و پس از آن شروع تحقیقات مربوط به موضوع رساله پایان نامه است که طی دوره زمانی تعیین شده نگارش پایان نامه انجام یافته و شرایط برای دفاعیه و اخذ مدرک دکترا مهیا می شود.
توجه: ساعت شروع دانشگاه ها از ساعت20/8 دقیقه صبح الی 45/15 دقیقه بعد از ظهر متغیر است.
نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي
1. مدرکDiploma  با دو یا سه سال‌ تحصيل‌ از مراكز آموزش‌ عالي‌ معتبر در صورت‌ داشتن‌ ديپلم‌  12 ساله يا پيش‌ دانشگاهي، كارداني ارزشيابي‌ مي‌شود.
تبصره: دوره‌هاي‌ تكميلي‌ مانند Condenced Course تأثيري‌ در ارزشيابي‌ مدارك‌ فوق‌  نخواهد داشت.
2. مدرک Bachelor با سه‌ تا پنج‌ سال‌ تحصيل در دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ الف و ب،‌ درصورت‌ داشتن‌ ديپلم 12ساله دبيرستان يا پيش دانشگاهي، كارشناسی ارزشيابي‌ مي‌شود.
تبصره: مدارك‌ تحصيلي‌ مراكز آموزش‌ عالي‌ كه‌ در گروه‌هاي الف، ب نامشان‌ آورده‌ نشده‌ است ‌با  ورودي‌ بعد  از آگوست‌  1988 ارزشيابي‌ نمي ‌شود.
3.مدرک Master با دو تا سه‌ سال‌ تحصيل‌ در دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ الف و به  شرط‌  داشتن‌ مدرك‌  كارشناسي،  کارشناسي‌ ارشد در رشته‌ مربوطه ارزشيابي‌ مي‌شود. 
4.مدرك Ph.D از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ الف و ب با شرط‌ داشتن‌  مدرك‌ كارشناسي ارشد در رشته‌ مربوطه، دكترا  ارزشيابي‌ مي‌شود.