Menu

Text/HTML

بورسیه های  ICCR و UGC دولت هندوستان


قابل ذکر اینکه هیچگونه بورسیه ای از سوی دولت هندوستان در اختیار این رایزنی نیست. از طرفی تعدادی بورسیه محدود متعلق به "شورای دولتی روابط فرهنگی هند"  به طور معمول برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد اختصاص دارد که کلیه مدارک متقاضیان اینگونه تسهیلات، فقط از طریق سفارت هند در تهران جمع آوری و جهت بررسی و اعلام نتیجه مستقیم توسط دولت هند به متقاضیان اعلام می شود. علاوه بر این تعداد بسیار محدودی بورسیه کمیسیون اعانه دانشگاهی  دولت هند نیز که بیشتر برای تحصیلات تکمیلی (دکترا) اختصاص دارد که مدارک متقاضیان از طریق دانشگاه مربوطه یا دفتر رایزنی علمی و یا سفارت هند در تهران جمع آوری و جهت بررسی و تصمیم گیری نهایی و اعلام نتیجه توسط دولت هند به این کمیسیون ارسال می شود.
بدیهی است این رایزنی هیچگونه دخالتی یا نفوذی در تصمیم گیری این نهادها مبنی بر پذیرش درخواست های یاد شده ندارد. ضمنا" کلیه اطلاعات و راهنمایی های مربوطه روی وبگاه رایزنی علمی موجود است.
شماره تلفن های مربوطه
شماره تلفن ICCR309/23319316–9111+// شماره تلفنUGC23232701-9111+ و 1273/23237143-9111+